tisdag 6 januari 2009

Muslimans födkrok

Det kom en märklig kommentar till detta inlägg: Jag värderar inte trovärdigheten i det skrivna. Det överlåter jag till dig. Hela kommentaren:

LN sa...Världen vore en tryggare plats utan islam. ----------------------------

I MORGON KAN DET VARA DIN (O)TUR ATT FÅ BLI UTVALD TILL RÅNOFFER!


Det var en gång en invandrad liten gumma i landet Sverige som hade en förkärlek för att hota människor som misshagade henne med polisanmälan.

Troligen sprang hon flitigt till polisen och anmälde både ditten och datten. Med avsikt att förstärka hushållskassan beskyllde den lilla gumman en gång, när omständigheterna råkade falla på plats, en 73-årig svensk pensionär för att ha hotat att döda henne.

Att dödshota någon hörde till vardagligheterna i den del av världen som den lilla gumman kom från. Att så inte är fallet i hennes nya hemland, hade hon inte uppmärksammat. Hon skyndade således iväg till polisen för att anmäla pensionären, och polisen nappade villigt.
Att vara mordhotad borde vara inkomstbringande, menade gumman. Hon råkade nämligen ha skaffat sig litet kunskap om den perfida, invandrarservila lagstiftningen i landet Sverige, den som bereder ständig sysselsättning åt diskrimineringsombudskvinnan och hela hennes kår av mer än sextio lojala medarbetare.

Oturligt nog för gumman råkade hennes innovativa affärsidé av någon anledning haka upp sig. Av att inte mera vara mordhotad och därför tvingas gå miste om det begärda och med ivrig förväntan emotsedda skadeståndet på 50.000, blev naturligtvis den lilla gumman rejält kränkt.


Hennes gode vän kriminalkommissarien har medkännande försökt att ljuta olja på hennes upprörda känslor och har som plåster på såret lovat henne att hon likväl skall få ut ett skadestånd på åtminstone 10.000 av den utpekade pensionären. Den geniale kriminalkommissarien har nämligen i efterhand, hela 15 månader efter det att den lilla gumman var hos polisen och falskeligen angav pensinären, agerat tankepolis och åt gumman konstruerat en förolämpning, som man, Insha'Allah, kanske kan låta pensionären plikta för.

Det är så en slipsten skall dragas l i ett kulturmarxistiskt, dysfunktionellt samhälle.
Oansvarigt och illasinnat har det framkastats en misstanke om att den lilla gumman och kriminalkommissarien rent av sammarbetar beträffande skadeståndet -- men i så fall ligger gumman nog pyrt till -- då får hon bara 3.333 fattiga kronor, dvs hälften av vad kriminalkommissarien skall ha, ty enligt 'sharia' är hon som alla vet bara hälften värd som människa.

För en kvinna innebär det klara nackdelar att ha underkastat sig den himmelska superpotentaten ALLAH.
Den enfaldige pensionären, som lögnaktigt blivit anmäld för att ha mordhotat den lilla gumman, anmälde i sin tur gumman för falsk angivelse enligt brottsbalken 15 kap 7 §, men hennes gode vän kriminalkommissarien hävdade med en dåres ihärdighet, att det inte gick att visa, att någon -- någonsin -- vare sig skulle ha mordhotat henne eller inte ha mordhotat henne.

Även om det står inskrivet i polisens tjänstedator, synes det inte kunna visas att gumman har anmält pensionären för att ha traktat efter hennes liv. För självaste kriminalkommissarien, denne primus inter pares, gick det dock galant att i 15 månader hysa tilltro till den lilla gummans osannfärdiga angivelse. Att hon hade gjort polisanmälan endast i syftet att komma över pengar, var helt fjärran från kriminalkommissariens föreställningsvärld.

Kanske står det inte rätt till med kriminalkommissariens hårddisk eller så är det bara en propp?
Man frågar sig om polis och åklagare har mandat på och kapacitet att styra och ställa med verkligheten helt efter eget skön? Är verkligheten verklig eller är den blott en illusion av typ Matrix?

Har polisen någon verklighetsanknytning?

Brottsuppklaringsprocenten 6% tyder på allvarliga brister i polisens kontakt med verkligheten.
Har Svensk Polis kanske hyrt in Keystone Cops Corp. för att att sköta bovjakten? Är detta förklaringen till underskotter på 780 miljoner? Svensk Polis lär visst också se fram emot en neddragning med 120 miljoner 2009. Hur skall det sluta?

Nyligen har vi fått höra att polisens (blås)moral är mycket hög: maximalt antal utandningsprov kombineras skickligt med minimalt antal haffade rattfyllon. Varje haffat rattfyllo skulle otillbörligt tära på otillräckliga personalresurser.

Färre antal tagna bovar ger mindre pappersexercis - till gagn för skogen, medan fler tagna bovar skulle öka CO2-utsläppen i allarmerande grad.

Miljön är viktig!


Kan det ej antagas att alla vi skattebetalande 'personer med sk svensk bakgrund', som pröjsar för 'SnutDagis', till slut och för gott förlorar all tilltro till polismakten, som numera, trots införandet av dialogpoliser, endast med nöd lyckas upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Skall vi tvingas börja söka stöd hos kriminella nätverk?


Den fantasilöse och påstått mordhotande pensionären, som inte har tagit intryck av Matrixmyten, anmälde den tidigare påstått mordhotade lilla gummans kriminalkommissarie till JK, JO och till hela Sveriges Rikspolischef Benke Svensson för brist på oväld samt för att vara korrupt och möjligen också syssla med ekonomiska oegentligheter. Detta ledde naturligtvis till ingenting.

Rättsväsendets lakejer håller varandra ömsesidigt om ryggen, och hänvisar hele tiden den klagande ill lägre och diffusare instanser. Meningen härmed är sannolikt att intill passivitet trötta ut den klagande.
Pensionären, som allt mera börjar påminna om en otrevlig, rättshaverisk typ, anser att i det här fallet är all frånvaro av diskretion en hederssak, därför detta utskick. (- vad var det för ett konstigt ord han använde, 'rättshaverisk'? - vad betyder det? - för info, klicka http://tinyurl.com/6nnswr

Hursomhelst, den tidigare föregivet mordhotade men numera endast påstått förolämpade lilla gumman ligger i startgroparna för att så snart kallelse anländer ila iväg till en oväldig svensk tingsrätt för att få utdömt sitt utlovade och som hon tycker alldeles för låga skadestånd. -Har man uppoffrat sig och rest ända hit till Nya Sverige enkom för att berika landets trista kultur, så är man Insha'Allah förtjänt av ett generösare bemötande! Tag del av den senaste utvecklingen av ärendet, som fått dansa en lustiger dans, först hos polisen, och sedan nu inför offentligheten; antingen googla MORDHOTADMUSLIMA eller klicka http://mordhotadmuslima.110mb.com.

Hemsidan utökas kontinuerligt!
Skicka gärna länken till detta utskick vidare! http://tinyurl.com/4hs4xa

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


POST SCRIPTUM
Tack för att Du har läst så här långt, och eventuellt också klickade Dig vidare! Från hemsidan kunde Du om lust förelåg, enklare än att lämna en bloggkommentar, avsända ett eMail till mig -- som således är den ondsinte och påstått mordlystne pensionären, vars fatalitet skildrades ovan! Ditt intresse och engagemang alternativt din uppoffring värderar jag. För att visa min uppskattning har jag gjort följande arrangemang.

Kanske är namnet FJORDMAN bekant för Dig? Han är en världskänd norsk bloggare, som nyligen har gett ut sin första bok 'Defeating Eurabia', 340 sidor, pris i USA 35 EURO.

Denna bok måste anses vara absolut nödvändig läsning för alla med intresse för nutid och framtid och inte minst för den egna framtiden. Boken kan lagligt och helt i överensstämmelse med Fjordmans önskning också fritt nedladdas.
Jag har lagt upp den som okomprimerad (M)HTML-fil på följande länk, och den kan därför antingen öppnas direkt eller nedladdas. http://tinyurl.com/3g9dxm Förordet till samma bok, plus diverse kommentarer kring boken och om den, har samlats i en fil för sig. Börja gärna med den! http://tinyurl.com/43o4k8

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +


VARFÖR? Detta ePost-utskick distribueras till i huvudsak sk makthavare och opinionspåverkare i Nya Sverige. Med makthavare förstås: regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, (högre) tjänstemän i statlig och annan förvaltning/verksamhet, polis, domstolar etc. Med opinionspåverkare avses media överhuvudtaget, författare, journalister, jurister, bloggosfären och även enskilda personer. Avsikten är att framvisa ett av sannolikt många liknande fall, som alla hittills utspelats i det tysta och vars antal sannolikt kommer att tillväxa kanske lavinartat med införandet av 'hatbrottsprincipen' samt andra trevligheter av tvångskaraktär, som EU-byråkraternar utfunderar -- som till exempel den nya arresteringsproceduren, innebärande att de som i det framtida EURABIA anklagas för grova brott, till exempel "rasism" eller hädelse, kan arresteras i det medlemsland de råkar bo i utan otillbörlig inblandning av detta lands myndigheter, för att sedan snabbt och utan byråkratiskt krångel för lagföring bli transporterade till det land där anklagelsen blivit rest - kanske Marocko, Libyen eller Jordanien. Svensken skyddas enligt riksdagsproposition 97/98:16 numera ej mot hat- eller rasistiska brott. Svensken tillhör ett folk som ej mera finns, i den bemärkelsen att svensken ej anses ha en egen etnicitet och kultur. Makthavarna i landet Sverige har planerat att införa en helt ny och frisk religion och att ersätta svensken med mindre tråkiga, kulturbärande människor invandrade från mera exotiska delar av världen. Antalet NySvenskar lär redan idag vara uppe i ca 15%. Endast ett mycket litet fåtal svenskar har upptäckt detta. Till makthavarnas stilla glädje fortsätter ostört flertalet övriga, som om inget höll på att hända, med sin egocentrerade och somnambuliska tillvaro. Unikt i det världshistoriska perspektivet är också, att en värdbefolkning själv får bekosta koloniseringen av det egna landet.

Nog är det dags att att ropa: SVERIGE -- VAKNA! Klockan är redan tolv slagen.

http://tinyurl.com/978uhp
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm http://www.freeworldacademy.com/globalleader/europeanconstitution.htm#1 .

1 kommentar:

Blogger sa...

Did you know you can shorten your long links with AdFly and receive money for every visitor to your short urls.