tisdag 25 september 2007

September månads utmärkelser

Månadens lustigkurre blir castrokramaren Pierre Shori för denna produktion.

Månades nyvaknade blir Svante Nycander för denna dhimmigrafi.

Månadens kloka pudel blir Lars Vilks för sina muhammedrondellhundar.

Månadens skarpsynta och skarpsinniga samhällsanalytiker blir Per Bauhn för denna och denna betraktelse.

Månadens frihetskämpe blir Bertil Torekull för denna censuranalys.

Månadens sanningssägare blir Mauricio Rojas för denna verklighetsbeskrivning.

Månadens präst blir Daniel Adner för denna gamla men dagsaktuella krönika.

Månadens mest kränkta blir Sveriges muslimer med nedanstående jämmervisa.
Herr Blå anmärker i blått mellan raderna.

"Skrivet av NoorIslam.net
2007-09-18


Vi är säkra på att ni kära medlemmar och besökare inte är omedvetna om det angrepp mot vår älskade Profet Muhammad(S) (död sedan 1400 år ungefär) och indirekt mot alla muslimer
i form av provocerande teckningar som gjorts av Lars Vilks. Vi har följt debatten och upptrappningen av konflikten sedan dess start. Slutligen bestämde vi oss för att formulera ett brev för att med demokratiska metoder hävda vår rätt. Brevet har skickats in av oss till DO, (hon lär väl reagera med diverse stämningar) JK och vår statsminister, men den är formulerad på ett sätt att den skall kunna skickas in till alla relevanta parter och grupper. Vi ber därför samtliga medlemmar att sprida brevet till politiska organ, statliga krafter, tidningar, bloggar, diskussionsforum etc etc. Ja vart ni än finner att den passar in.

Brevet:

Angående Lars Vilks - en protest mot ökad accepterad intolerans mot muslimerMed anledning av Lars Vilks ökända teckningar som gestaltar profeten Muhammad - respekterad, vördad och älskad av över 1,5 miljarder människor runtom i världen - som något så absurt som rondellhund, lämnar härmed NoorIslam.net in en formell protest och en vädjan till att inte splittra Sveriges kulturella mångfald. (Splittringen står muslimerna för som en manifestation av lättkränkthet)

Vi vänder oss till er och ber er att noggrant analysera det pågående scenario vi för nuvarande går igenom. (stackars ni)

Orden vi väljer att skriva till er är minutöst formulerade och för säkerligen majoriteten av svenska muslimers talan i denna fråga. Vi skulle först och främst vilja uppmärksamma er på kapitel 15 i brottsbalken, paragraf åtta om brott mot allmän ordning (nonsens!) som beskriver hets mot folkgrupp i följande ordalag:
Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. Lag (1988:835). (Brottsbalken 16 kap. Om brott mot allmän ordning - 8 §: Hets mot folkgrupp)Det finns tre nyckelord i denna lag som är värda att begrunda extra mycket i vårt fall:1) Meddelande som sprids2) Uttryck av missaktning3) Med anspelning på trosbekännelse.


Om man betraktar Vilks fallet tar det inte lång tid innan man inser att hans budskap i form av teckning spreds ganska snabbt till inte endast Sverige men alla världens hörn genom Nerikes Allehandas publicering. (Kanske prenumererar muslimer i hela världen trots allt inte på NA - Spridningen svarade svenska muslimer för)

Enligt Norstedts svenska ordbok innebär "missaktning" att "hysa låg aktning" eller i enklare termer "att visa brist på respekt" och det råder inga tvivel om att Vilks teckningar knappast var respektfulla. I många avseenden har Vilks bilder på profeten Muhammad likheter med antisemitiska och rasistiska teckningar som gjordes av pronazistiska tecknare under 30- och 40-talet. I flertalet sådana teckningar kan man se hur judar framställs som möss eller hur människor med afrikanskt ursprung ritas som apor. Sambanden är alltså uppenbara.Slutligen har Vilks teckningar direkt anspelning på en trosbekännelse med tanke på att det är den trosbekännelsens största och heligaste person, grundaren av hela trosbekännelsen, som porträtteras. Ur en muslims perspektiv skulle ett angrepp mot muslimer som en folkgrupp vara mindre allvarligt än en angrepp mot Islams profet ty Islams profet är ledaren, förespråkaren och representanten för alla muslimer. Han är förkroppslingen av alla prisvärdiga egenskaper, manifestationen av de gudomliga attributen, han är den perfekta människan och förebilden som alla muslimer vill bli som. (Jösses! Är de helt på riktigt dessa muslimer?)

Ett angrepp mot Islams profet är således ett angrepp mot alla muslimer och ännu värre än så; ett angrepp mot den absolut högsta punkten och den största värdesättningen hos en muslim.

Vilks har alltså klart och tydligt brutit mot tre nyckeltermer i lagen om hets mot folkgrupp; är detta då inte en grov överträdelse av Sveriges respekterade lagar? (Nej och åter NEJ! Hela detta spektakel är en demonstration av den frihet till tänkande och tryckande som ni muslimer tycker så illa om)

Det är sannerligen sorgligt att vi idag bär ångest över hur vi blundade för den hets mot folkgrupp i form av teckningar som gjordes under andra världskriget men samtidigt inte drar någon lärdom från tidiga likgiltighet och låter samma tragedi ske på nytt. Förintelsen började med antisemitiska yttranden och bilder likt de tidigare nämnda och om vi inte sätter stopp för de tendenser till islamofobi som finns idag kommer dessa gnistor att blossa upp till stora eldsvådor imorgon som sannerligen kommer leda till ökad segregation i samhället som i sin tur i värsta fall resulterar i en eventuell religiöst kontra sekulariserat präglad våldsupptrappning. ( Tack för denna varning, men vi vet redan hur muslimer löser konflikter)

Detta gynnar inte Sverige och därför bör inte lagöverträdanden likt Vilks maskeras i yttrandefrihet och inte heller tillåtas. Desamma gäller även Nerikes Allehandas publicering som på så vis har varit en medhjälpande faktor i spridandet av hets mot folkgrupp. Brott likt dessa bör straffas och rättvisan bör skippas. (Om vi hade lika sträng lagstiftning som ni verkar efterlysa, hade ni inte kunnat demonstrera ert missnöje)

Om å andra sidan inga reaktioner tas från ert och rättväsendets håll resulterar detta indirekt till ett godkännande av provocerande kampanjer. (Nu hittade ni pudelns kärna! Det är vår lagskyddade rättighet)

Om invidivider tillåts angripa folkgrupper, angrepp som mycket väl skulle kunna eskalera till destruktiva propagandakrig, hur förväntar ni er då att frid och harmoni skall råda i samhället när så många kommer känna sig orättvist behandlade och frustrerade över lagmännens likgiltighet? Ett skräckscenario till följd av detta vore att människor börjar ta lagen i egna händer när de upplever att rättväsendets inte ser till att lagen efterföljs. (Om muslimer fortsätter med sina krav på positiv särbehandling, finns risken för att extrema motkrafter tar lagen i egna händer och behandlar er som ni till exempel behandlar homosexuella i era hemländer)

Det är således vår gemensamma plikt att sätta stopp för detta långt innan toleransen i samhället brister. Vi säger detta i egenskap av demokratiska medborgare som bekänner sig till den islamiska tron ty vi önskar endast välfärd för Sverige och vill inte se den tragiska utveckling som skett i våra grannländer även ska ske i Sverige.

Avslutningsvis vill vi nämna att vi medvetet valt att skriva ett brev ( Njae, jag vet inte det. På mig verkar det vara omedvetet) till er för att visa att vi vill använda oss av demokratiska och fredliga metoder för att lösa denna konflikt på ett respektfullt sätt. Problemet är löst. Gilla läget!

Vi är lika mycket som ni plågade över denna konflikt som, om den inte löses, endast kommer förvärra situationen för oss alla. Är det ett hot?

Vi litar på att ni kommer ta orden till vara och se in i fallet med hängivenhet, objektivitet och rättvisa. För min del ser jag med fasa på er kränkningsretorik!

Med vänliga hälsningar,NoorIslam.net


måndag 24 september 2007

Mera bilder och tankar

Klicka på bilderna De flesta muslimer har blivit födda med sin egendomliga och våldsamma kultur inympad via modermjölken och ingen muslim får lämna islam. Detta tillsammans en med extrem nativitet, gör islam till en folkrik plåga för Europa.
Om man påstår att muslimer är våldsamma kommer omedelbart hot om våld.

Kampen mellan pennans och svärdets anhängare
ser just nu ut att uvecklas till svärdbärarnas
fördel. Tidningarna tillämpar självcensur och
socialdemokratiska dhimmihippies gör sitt
bästa för att dölja sannigen om islam.

Jag ser verkligen inte fram emot att den första muslimska bilbomben eller trotylvästen ska detonera på en biograf eller restaurang i Sverige, men jag antar att den utvecklingen är oundviklig med tanke på hur de muslimer som fått skydd i landet, visar sin tacksamhet med ständiga krav på islamanpassning av Sveriges samhällsstruktur. Offermentaliteten är bara ett medel för att skapa en debattatmosfär med självcensur hos nyhetsmedierna och de lyckas!

fredag 21 september 2007

Dagens Nyheter har kapitulerat för hotet från muslimer

Detta trodde herr Blå först var en anka, men sorgligt nog förhåller det sig så att Sveriges ledande morgontidnings bossar har ålagt sin webbredaktion att kväva synpunkter på islam om de har koppling till Lars Vilks.

En sorgens dag i nyhetsvärlden.

Hoppas herr Blå

onsdag 19 september 2007

En bild säger mer än hundra ord

Klicka på bilderna så blir de ännu bättre Se upp i rondellen!
Säger ni att vi är våldsamma så spränger vi er i luften!

Så här går det till

Socialdhimmikraternas nya bok

Vilket är värst?

Rätt svar till kravmaskinerna

Klart slut!

måndag 10 september 2007

Trojansk rondellhäst

Efter Lars Vilks rondellhundar, ser det ut att kunna bli trojanska rondellhästar om man ska ge sig på att tyda stämningen bland de svenska forumjihadisterna.

Läs mera uppfriskande nyheter från iakttagarna av svenska jihadhippies. Förutom listan till höger finns följande observatörer:

Freedom and reason

Muslimska Friskolan

Islamblogg

Gustafsson i Säffle

Jihad i Malmö

Islam Watch

tisdag 4 september 2007

Islamiseringshandbok

Här finns en detaljerad beskrivning över hur islamister arbetar för att utöka sitt territorium.

måndag 3 september 2007

Oj vad den muslimska världen är kränkt!

Nu har folken i fem muslimska länder blivit ledsna och harmsna över att en svensk konstnär fått sina teckningar publicerade i Nerikes Allehanda.

Man undrar stilla hur 17 de har fått reda på detta. Läser dessa stackars människor NA eller har vi några landsförrädare bland de kränkta i Sveriges muslimska grupper?

Under tiden pågår en stor muhammedrondellhundutställning i Flashback. Många hundar är det. Just nu 34 sidor.

Här finns en muhammedbildsamling