fredag 18 juli 2008

Verklighetens islam

Islam är enligt muslimer fredens religion. « Klicka där och reflektera över detta bisarra påstående.

I alla länder där islam dominerar samhället, råder primitiva klansystem med brutala repressalieregler. Muslimernas gud är en konstruktion byggd på den gamla förmuslimska ökenguden allah och hans döttrar. Eftersom Muhammed ville få med judarna i sin nya religion, lånades det friskt ur Bibeln när koranen konstruerades.

Dancing Mo
Muhammedbilder på google
Wiki-islam

Månguden allah
Allahs döttrar
Satansverserna
Hoppet om islam

Churchill

WINSTON CHURCHILL ON ISLAM - IN 1899!

"How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries!
Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity.

The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Moslems may show splendid qualities - but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it.

No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."

-Sir Winston Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 (London: Longmans, Green & Co., 1899).

söndag 6 juli 2008

Utrota islam ideologiskt i Europa


Jag lyssnade på Dagens Eko för en stund sedan och fick en tankeställare.

Naturvårdsverkets representant berättade om olika invandrade djurarter som hotar de befintliga bestånden. De vill ha en lag som förbjuder passivitet inför hotet från invandrade arter som kan ta över i kraft av stor population. Det innebär en organisation som ska se till att lokala krafter bevakar och reagerar/agerar när det blir uppenbart att en ny art hotar de gamla. Så kan hotet motas i grinden och en spridning undvikas.

Så drastiskt kan man nog inte behandla invandrade ideologier, men nog behövs det någon skyddsbarriär mot en vålds- och förtrycksideologi som genom extremt stor invandring och extrem födelsefrekvens, hotar att bli dominerande.

Citat SR:

"Antalet nya växt- och djurarter som kommit in i Sverige är alarmerande och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Det anser Naturvårdsverket och pekar på att lagstiftningen är otillräcklig för att stoppa spridningen.

Naturvårdsverket har nu fått regeringens uppdrag att tillsammans med andra myndigheter ta fram en handlingsplan. Bland annat planeras en artdatabank som ska lista nya arter och göra en riskbedömning av varje art."
Islam är en tvångs- vålds- och förtrycksideologi som inte hör hemma i Europa. Här har de flesta länder strävat mot, och lyckats införa; Demokrati - Jämlikhet/Jämställdhet - Tryck- och Åsiktsfrihet - Religionsfrihet - Utbildning och Uppfostran utan religiösa tvångsinslag.

Islam är en motkraft till allt detta goda och bör motas i grinden.