fredag 28 mars 2008

Omar & Co

Rikspuckot Mohamed Omar bloggar och uppmärksammar modiga Dilsa. Nima kommenterar.

Läs noga Nimas text!

Mohamed Omar förnekar hederskulturen ena gången. Den andra gången förnekar han sambandet mellan islam och hederskulturen.

Han förnekar det kristallklara sambandet mellan islam och terrorism.

Han är redaktör för Minaret, tidningen vars ansvarige utgivare är ett annat rikspucko. Imamen Leif Haqq Karlsson Kielan

Citat Karlsson-Kielan-Stolle:

"- Det finns ingen skillnad i värde mellan man och kvinna men en muslimsk man måste på olika sätt skydda sig från att bli okoncentrerad. Kvinnorna ber därför längst bak i moskén. En man kan inte ligga och be med en kvinna framför sig.
- Men då ligger ju kvinnorna bakom er, konstaterar jag lite naivt.
- Män ser inte lika frestande ut för kvinnan, svarar han bestämt."

"
- Att kedja fast kvinnor och hålla dem som slavar är inte önskvärt, säger du. Men vad anser du om kvinnans rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet?
- Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej, svarar Abd al Haqq Kielan med en tydlig skärpa i rösten."

Kan inte Saudiarabien upplåta några ökenoaser åt alla våra tokmuslimer?

Google om Omar här - här och här

onsdag 26 mars 2008

Sanningen om islam


Hemsidan Familjeliv är en populär samlingsplats för utbyten av småbarnsföräldrars erfarenheter.

Där finns också ett debattforum för religiösa frågor. Som du ser på bilden (klicka på den) så handlar det mesta där om islam.

Det är ingen slump. På detta forum verkar några kvinnliga islamkonvertiter som på heltid missionerar islam i alla tänkbara nätsammanhang.

På andra forum får de konkreta motargument från kompetenta personer som känner vålds- och tvångsideologin islam bättre än vad konvertiterna gör.

På Familjeliv möter konvertitmissionärerna en samling aningslösa unga mammor som lätt kan förföras och bedras med lögnaktiga budskap om islams människosyn


På Familjelivs forum verkar det desutom som om redaktionen i huvudsak består av muslimer som raderar islamkritiska inlägg, stänger av seriösa islamkritiker och tillåter ren islamannonsering.

FOMI är den enda sida på nätet där du kan få den absoluta sanningen om islam.

I Fomis debattforum möter du den bästa islamkunskap som finns i Sverige.

Här följer några bra länkar för dig som vill veta sanningen om islam:

Koranen
Hadither
Muhammed
Kvinnosyn
Lögnen
Korancitat
Våldsinspirationen

Besök bloggarna i länkarna till höger!

söndag 9 mars 2008

Om islam och muslimer

Jag antar att de flesta praktiserande muslimer är rätt hyggliga personer som inte alltid drömmer om att spränga andra människor i luften, men det ter sig som om de flesta är totalt allergiska mot kritik riktad mot religionen och dess idol Muhammed. De verkar dyrka Muhammed på ett sätt som definitivt höjer honom till en avgud. Kallar man dem muhammedaner blir de ändå arga.

Kritik eller ifrågasättande bemöts med vrede och krav på respekt.

Satir bemöts med våld och-eller hot om våld samt krav på restriktioner i vår grundlagsstadgade rätt att fritt tycka, tänka och trycka.

Egentligen är det fruktansvärt tragiskt att över en miljard människor inte har fått möjlighet att välja religion. Den som föds i en muslimsk familj, blir från början indoktrinerad och hjärntvättad till att bli en rättroende muslim. Detta religionens offer får sedan inte lämna islam eftersom det är dödsstraff på apostasi. Utan det reptricket hade islam varit en skum liten sekt i den arabiska öknen.

Ingen vettig människa väljer en religion fylld av tvång och spärrar. Ingen med sunda förnuftet i behåll går in i en återvändsgränd utan reträttmöjlighet.

Ändå konverterar några svenska kvinnor varje år till islam. Vad driver dem till detta ödesdigra och oåterkalleliga steg?

Många av dem påstår att det är skönt att slippa kravet på exponering av deras kroppar och jag undrar om det inte är tvärtom så att det handlar om besvikelse över att ingen har bett att få se deras kroppar. När de flyr till islam, kan de skylla på religionen som förbjuder dem att visa kroppen ohöljd. Det var ett listigt trick av de muslimska hjärntvättmästarna.

Islam är som en ond kraft som rubbar världsordningen, -som sår split mellan folk, -som medför förtryck, våld och religiöst tvång.

Islam är helt enkelt religionernas trasiga komponent.

Det kan aldrig bli fred så länge de muslimska ledarna hetsar till terror och kuvar de okunniga. De folk som redan plågas av fattigdom och analfabetism, lider svår nöd på grund av fanatiska muslimers gärningar. Det är ingen slump att levnadsstandarden är eländig för majoriteten av gräsrotsfolket i Nordafrika, Asien och Mellanöstern. Lidandet och nöden beror till största delen på att islam har bromsat den utveckling som vi i den fria världen har kunnat stimulera tack vare en sekulär samhällsordning.

Därför avskyr jag tvångsideologin islam. Därför gläder det mig att våra ledare i Europa börjar få upp ögonen för den svåra belastning islam innebär för det moderna samhället.

Konvertering till islam, betraktar jag som en sorts andlig prostitution, ett svek mot människovärdet.

Den som frivilligt ansluter sig till en ideologi med följande bisarra inslag, måste ha råkat ut för något mycket tragiskt i det fria samhället.

Bönen, toalettbesöket och problemet

Den som frivilligt ansluter sig till en ideologi med dödsstraff för homosexualitet, äktenskapsbrott och apostasi, måste ha förlorat förmågan till en empatisk människosyn.

Den som frivilligt ansluter sig till en ideologi med patriarkalisk hederskultur i klansystem, måste ha lämnat egenvärdet bakom sig.

I Bibeln talas ofta om de falska profeter som ska komma och om antikrist. Trots att jag inte är någon bibelkramare, tycker jag att det stämmer in på Muhammed. Han var den falske profet som Bibeln gång på gång varnar för. Alla tecken stämmer. Antikrist binder sina slavar med tvingande ritualer som gör dem lättstyrda. Därför lider världen i dag under terror från militanta muslimer som har funnit den rätta tolkningen av koranen.

Det sataniskt listiga greppet med att föräldrar måste uppfostra barnen till rättroende muslimer, samt förbudet mot att lämna islam är de djävulens trick som gör islam till den största hotfaktor som någonsin drabbat mänskligheten.

Muslimerna har devalverat ordet "kränkt", till att innebära ett normalt muslimskt sinnestillstånd.

Ett bra blogginlägg om islamofobi.
En betraktelse över de kränkta.

måndag 3 mars 2008

Fomi och Fröken Sverige


FOMI finns all erforderlig kunskap om islam att hämta. Där finns också ett debattforum där åsikter och synpunkter ventileras och bemöts. En av grundarna, Reinhard- har lanserat en strategi-idé som förtjänar uppmärksamhet. Optimus kompletterade mycket klarsynt med nedbrytning av problemet i detaljer. Fröken Sverige ligger fyra på den politiska bloggtoppen, (trea 4/3), vilket ger hopp om att budskapet når ut till opinionsbildare och beslutsfattare innan det är för sent.

Jag hävdar att islam är en ideologi som lika mycket handlar om politik, som om religion.

Den samhällsfarliga kombinationen är möjlig enbart på grund av allt religiöst tvång som islam bygger på.

En muslim måste be på ett visst sätt för att allah ska höra på.

En muslim måste genomföra en rad mystiska ritualer i samband med toalettbesök.

Människor som kan tvingas till att följa dessa idiotiska regler i det dagliga livet, är naturligtvis programmerade så att de gör vad som helst om de kan övertygas om att det hör till religionen. De är alltså mycket farliga människor, när de har farliga ledare.

Muslimska föräldrar måste uppfostra sina barn till att bli rättroende och lydiga muslimer.


En muslim får inte överge sin religion, det är det dödsstraff på.

Muslimer ska föda så många barn som möjligt.

Om allt detta sammanvägs, ser det mörkt ut för Europa om 25 år.

Jag citerar mig själv från FOMI

"
Optimus skrev ned en del fundamentala synpunkter på islams möjliga påverkan på vårt civiliserade samhälle. I ett 25-årsperspektiv är den muslimska befolkningsökningen ett reellt hot.

500 000 röstberättigade muslimer är en maktfaktor. Med dagens invandring och barnafödande, kommer muslimerna, om de utnyttjar sina demokratiska rättigheter, att kunna påverka riksdagen i en farlig riktning år 2030.

Kaplan, Ruwaida och massor av islamkramare i MP (Miljöpartiet/Muslimpartiet), ser antagligen med stor belåtenhet, en tänkbar tillströmning av 500 000 röter i riksdagsvalet om 22 år.

http://www.val.se/val/val2006/slutli ... oster.html

I valet 2030 blir Muslimpartiet med 500 000 + 291121 röster, -om de övriga partierna behåller sina ställningar inbördes, riksdagens mäktigaste parti trots att de bara kommer trea.

Med detta scenario som referensram, blir Reinhards strategi, den enda tänkbara huvudfåran i kampen mot islams utbredning i Sverige.

Socialförsäkringssystemet har redan havererat på grund av kostnaderna för muslimers uppehälle i Sverige.

Följande kan jag i nuläget inte verifiera, men jag har läst i någon av Sverigedemokraternas skrifter att kostnaden för den muslimska invandringen är cirka 300 000 000 000 (trehundra miljarder) kronor per år. Detta är naturligtvis gripet ur luften och fick en av de etablerade nationalekonomerna att dementera uppgiften. Han lugnade oss med att kostnaden bara var cirka 40 000 000 000 (Fyrtio miljarder) kronor per år.

Det säger allt om hur snabbt vi anpassar oss till nya omständigheter.

Försvarsbudgeten 2008 är drygt 40 miljarder kronor.

Budgetpropositionen för 2008
http://www.riksdagen.se/webbnav/inde ... &bet=1

Utgiftsområde 1
Rikets styrelse
10 937 659
Utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning
11 105 694
Utgiftsområde 3
Skatt, tull och exekution
9 175 600
Utgiftsområde 4
Rättsväsendet
31 380 237
Utgiftsområde 5
Internationell samverkan
1 654 966
Utgiftsområde 6
Försvar samt beredskap mot sårbarhet
43 880 510
Utgiftsområde 7
Internationellt bistånd
27 702 071
Utgiftsområde 8
Migration
6 145 413
Utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
50 754 889
Utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
117 999 388
Utgiftsområde 11
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
42 948 000
Utgiftsområde 12
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
66 696 808
Utgiftsområde 13
Arbetsmarknad
61 760 699
Utgiftsområde 14
Arbetsliv
1 195 617
Utgiftsområde 15
Studiestöd
20 297 353
Utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning
46 373 839
Utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
10 109 728
Utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
1 808 637
Utgiftsområde 19
Regional utveckling
3 350 174
Utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård
4 721 620
Utgiftsområde 21
Energi
2 838 002
Utgiftsområde 22
Kommunikationer
35 760 092
Utgiftsområde 23
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
17 432 385
Utgiftsområde 24
Näringsliv
4 848 563
Utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner
64 519 511
Utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m.
40 757 000
Utgiftsområde 27
Avgiften till Europeiska gemenskapen
30 121 940
Summa utgiftsområden
766 276 395
Minskning av anslagsbehållningar
1 326 173
Summa utgifter
767 602 568

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto
12 653 000
Kassamässig korrigering
824 000
Summa
781 079 568

Inkomster
Tusental kronor

Inkomsttyp 1000
Skatter m.m.
809 325 339
Inkomsttyp 2000
Inkomster av statens verksamhet
44 025 710
Inkomsttyp 3000
Inkomster av försåld egendom
50 000 000
Inkomsttyp 4000
Återbetalning av lån
1 890 214
Inkomsttyp 5000
Kalkylmässiga inkomster
8 927 400
Inkomsttyp 6000
Bidrag m.m. från EU
12 478 400
Inkomsttyp 7000
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
-52 481 759
Inkomsttyp 8000
Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
-2 583 000
Summa inkomster
871 582 303
_________________
En fritänkare kan inte vara muslim
http://herrbla.blogspot.com/

lördag 1 mars 2008

Fredens och fridens religon?

Varje dag lär jag mig något nytt om islam och hittills har allt varit bekräftelser av mina värsta förväntningar.

Finns det något som är bra med islam?

Jag har inte sett något fram till i dag.