onsdag 10 oktober 2007

Finns det något positivt med islam i Sverige?

Knappast, är mitt spontana svar och Wiki-Islam bekräftar.

Den här skarpsynte engelsmannen har konsekvenserna av islam klart för sig. Lyssna flera gånger!

Så gott som överallt där islam dominerar samhället, råder fattigdom, analfabetism, klansystem, kvinnoförtryck, hederskultur, diktatur, religionstvång samt förföljelse av oliktänkande och homosexuella.

Koranen är en handbok i omänsklighet och haditerna är bruksanvisningen. Sharia är lagsystemet som inspirerar till grymheter.

MEMRI TV har en del avslöjande muslimvideosnuttar och Zipperfish visar upp tokigheterna.

FOMI håller koll på de värsta islamtokigheterna. I FOMI Forum diskuterar kunniga islamkritiker och reder ut en del av de muslimska stolligheterna.

Introduktion till islam

En annan islaminformationssida

Islamuppslagsverk

Över en miljard människor tillhör Fredens religion och just "tillhör" är rätt ord eftersom anhängarna är slavar under knäppa ritualer som mhammedanerna tvingas genomlida fem gånger varje dag. Om alla bröstmjölksmuslimer befriades från sitt religiösa ok, skuller islam vara bara en blodig liten sekt, men ingen muslim kan lämna islam utan risk för dödsstraff.

Böneförberedelser

För att en bön ska förrättas korrekt måste följande krav tillgodoses (Syftet är att upprätta rituell renhet, tahara): (1) Reningsritual (den mindre ablutionen, wudu), (2) se till att kropp, kläder och plats är rena, (3) vara klädd korrekt och (4) ha intentionen att vara vänd mot Ka'bah i Mekka. I en typisk reningsritual (wudu) ska muslimen (ritualen skiljer sig mellan olika sekter):- ha intentionen att utföra en rituell tvagning- tvätta sina händer och armar upp till armbågen- skölja ur munnen tre gånger- skölja näsborrarna genom att sniffa vatten tre gånger- tvätta ansiktet- passera en våt hand över hela huvudet- tvätta fötterna upp till fotknölarna.Om man inte har lyckats rena sig tillräckligt kan muslimen inte vänta sig att Allah ska höra bönen.

Vissa handlingar ogiltigförklarar dessutom reningsritualen och kräver att muslimen återupprepar den:t.ex.:- Avgång av gas (oavsiktlig eller avsiktlig fis, "hadath")Abu Huraira rapporterar att Allahs Sändebud sade, "Allah accepterar inte bönen från en person som avgett gas förrän han gör en ny ablution." En person från Hazhramaut frågade Abu Huraira, "Vad betyder avge gas?" Han svarade, "vind med eller utan ljud."-

Beröring av könsorganAsh-Shaf'i inflikade: "Om någon man rör sin penis måste han utföra en ablution. Om någon kvinna rör sin vagina måste hon utföra en ablution."

Man ber fem gånger om dagen; tidig morgon (hög), vid middagstid (tyst), på eftermiddagen (tyst), vid solnedgången (hög) och på kvällen (hög). Utöver dessa fem dagliga böner som fullgörs enskilt eller i gemenskap med andra, är fredagens middagsbön (i moskén) och begravningsbönen obligatoriska.

Försenade böner måste kompenseras för.

Man måste be på arabiska oavsett om man behärskar språket eller inte!

Att be fem gånger3 om dagen var ursprungligen en hednisk rit inom sabéernas religion som Muhammed anammade till islam. Han anammade t.o.m. exakt samma bönetider som sabéerna.Inför bönemötet lyder bönekallelsen (adhan) enligt följande:

Gud är Stor11 (Allah akbar).
Gud är Stor.Gud är Stor.
Gud är Stor.
Jag vittnar att det inte finns någon annan värdig att dyrka än Gud.
Jag vittnar att det inte finns någon annan värdig att dyrka än Gud.
Jag vittnar att det inte finns någon annan värdig att dyrka än Gud.
Jag vittnar att det inte finns någon annan värdig att dyrka än Gud.
Kom till bön!Kom till bön!
Kom till framgång!
Kom till framgång!
Gud är Stor.
Gud är Stor.
Det finns ingen annan som är värdig att dyrka än Gud.

Fredagens middagsbön ber man vanligtvis i moskén där en böneledare (imam) leder gudstjänsten genom dess olika moment.

Kollektiv bön i en moské anses vara mer värd än individuell bön12. En hadith förklarar: "Belöningen för en bön som är utgjuten i församlingen (moskén) är värd 25 gånger mer än en bön som är utgjuten i hemmet eller på torget."

Bönebruksanvisning

Länder som är drabbade av islam