torsdag 10 april 2008

Vad kostar muslimerna i Sverige?

Ett tabu som börjar lossna, är de svenska kostnaderna för invandringen. Eftersom de flesta invandrare numera är muslimer, så kan man alltså tala om kostnaden för att importera islam till Sverige.

Det börjar också bli legitimt att tala om att ställa krav på alla invandrare som lever på bidrag.

Om de inte klarar av SFI inom rimlig tid, ska detta analyseras. Finns det inget godtagbart skäl, bör bidraget dras in.

Vidare bör alla invandrare skriva under på att de accepterar det svenska samhällets grundvärderingar om åsiktsfrihet, religionsfrihet med mera. Den som inte skriver på ska naturligtvis inte erhålla bidrag.

För alla arbetsföra svenskar, gäller att de inte får några bidrag om de inte fullt ut står till arbetsmarknadens förfogande.

Varför ska inte detta även gälla invandrare?


En bra artikel

För något år sedan var det en sverigedemokrat som påstod att det svenska samhällets nettokostnad för att ta hand om muslimer, var nästan 300 000 000 000 (trehundra miljarder) per år. En känd ekonomiprofessor skrev en indignerad artikel där han hävdade att kostnaden bara är 40 000 000 000 (fyrtio miljarder) d.v.s., lika mycket som försvarskostnaden.

Om invandringskostnaden år 2002 (före den svenska dhimmifieringens cementering)

Länkarna fann jag hos Fröken Sverige