fredag 29 februari 2008

Religiösa huliganer
I bloggvännen Fröken Sveriges aktuella omvärldsbetraktelse, fann jag detta

Klicka på bilderna och tänk efter. Kan den ena ha med den andra att göra?

Rosengård, Södertälje, Nørrebro, Landskrona och Tensta-Rinkeby -- Vad är den gemensamma nämnaren? Stenkastare? Japp, och.....?

måndag 25 februari 2008

Besök hos Sindbad

Jag fick just dessa urklipp ur muslimforumet Sindbad, där unga muslimer tävlar med varandra om att hata icke-muslimer mest:

Det
första kommer från TUFF (troende unga framtida förebilder)

Muslimernas framtida förebilder hatar icke-muslimer. Hur känns det med tanke på musliminvasionen i Europa?

Den
andra informerar om påföljden för den som ritar Muhammed.

Den
tredje beskriver hur en muslima upplever Sverige.

Tur att det finns äldre muslimer som börjar tröttna på de unga jihadisterna och gärna delar med sig av tokigheterna.

Vad tycks om Troende Unga Framtida Förebilder (TUFF)?

Kanske passar Tossiga Utmanande Farliga Fanatiker bättre.

Besök hos bloggvännerna

Hos Fröken Sverige uppmärksammas Diskrimineringsombudsmannens vanliga felprioriteringar till förmån för kränkthetsproffsen.

Falkblick har ögonen på det danska uppvaknandet efter bränderna i Köpenhamn. Långa straff för de skyldiga och en uppföljning:

"Polisen skall slå ner hårt på kärnan i invandrargängen
Speciella stödinsatser riktas till ungdomar i “riskzonen”
Föräldrar skall fås att ta mer ansvar - bl.a genom terapisamtal och familjecoaching Fler meningsfulla aktiviteter skall finnas tillgängliga för de unga."
Personligen ser jag gärna mycket hårda ingrepp för att ta fast slödder som kastar sten mot poliser och brandmän i Ronna och Rosengård. Även de som attackerar bussarna, måste spåras upp och lagsökas, men som alltid, är det bättre att förebygga brott än att reda ut brott som tillkommit av brist på förebyggande.

"Diskussionen kommer säkert att fortsätta de närmaste veckorna. Det måste dock ses som ett friskhetstecken att även den danska vänstern nu anammat en tuff attityd mot våldsverkarna. Kontrasten mot svensk inrikespolitik är total - i Sverige tycks partierna tävla om att vara snällast mot brottslingar."
Den danska vänstern har sett det som den svenska vänstern med Mona Muslim och broderskaparna i täten, drar ned slöjan för att slippa se.

Nils Dacke har järnkoll på tryckfrihetshotet från muslimerna:

"Prästen Marika Palmdahl var enbart patetisk då hon nästan fick det till att yttrandefriheten fick användas till att kritisera politiker men inte till att kritisera eller driva med något religiösa ”håller som heligt”. Menar hon att religioner och andra vidskepligheter skall undantas från yttrandefriheten?"
Hon hör hemma i samma grumliga fålla som den socialdemokratiska broderskapsrörelsen.

"Muslimen Wahid Wahlahvi gav följande förklaring till varför just de aktuella bilderna var kränkande. "Jo, det visar en person som är kärare för muslimerna än ens far och mor som terrorist”. Vad menar karln? Antingen ljuger han medvetet (taqiyya) eller så är han helt okunnig om ”profetens” liv och leverne så som det framställs i muslimska källor (sira och hadither). Enligt dessa var han just en terrorist som:

beordrade mord på kritiker
rövade karavaner
anföll fredliga stammar som hade annan religion
avrättade hundratals krigsfångar
fullföljde äktenskapet med Aisha när hon var nio(9) år gammal
torterade
Kinana till döds i Kheibar och samma kväll ”gifte” sig med hans unga hustru Safia."

Det verkar som om muslimerna antingen är okunniga om koranens blodiga budskap, eller blundar för dem.

Muslimska Friskolan har just de muslimska friskolorna under observation och avslöjar gång efter annan, hur där bedrivs obskyra aktiviteter.

Snaphanen rör sig i gränslandet mellan broderfolken.

Jihad i Mlmö är en annan alert alarmblogg som alltid exponerar islamismens fula tryne.

Merit Wagers blogg får håret på huvudet att resa sig, när hon visar upp Sveriges migrations- och integrationshaveri.

Gates of Vienna är Europas vakande öga över det importerade islamproblemet.

Näst sist skrattar vi åt islam

Senaste nytt från fredens religion

Klickbara muhammedbilder

Jag avslutar med den svenske landsförrädaren:

"Judarna, bröder till apor och grisar."

"För mig är det en gåta att en pajas som Per ens får skriva en rad i Svd , min personliga åsikt är att han borde få på hälsning och få lära sig en liten läxa."
Jag önskar jag att det vore möjligt med utvisning av dessa jihadkonvertiter till deras ideologiska hemland Saudiarabien.

fredag 22 februari 2008

Direkt från Islamguiden

Muhamedanerna är sura på svenskarna igen!

Här kommer gnäll och lite annat material hämtat från muhammedanernas svenska propagandacentrum.

Klagoskrivelser

"Fastän vi vet att det inte finns stiftade lagar i svenska
systemet som brottslig gör kränkande nidbilder av heliga profeter så innebär inte detta att politikerna i synnerhet och landet i stort har ett moraliskt ansvar att avlägsna dessa kränkande nidbilder, särskilt om man försöker värna religionsfrihet och ett mångkulturellt samhälle."

[sic] ▬ och så håller de på sida efter sida.
Läs detta igen!

Om islams idol (skrivet av muhammedaner)

The message

Tecknad film om Muhammed (utan Muhammed)

Notera att allt jag länkar till, är hämtat från muhammedanernas progagandasida Islamguiden!

måndag 18 februari 2008

Islam i korthet


Muhammed växte upp i en polyteistisk arabisk miljö och med en religion som anknöt till gamla semitiska traditioner.

I södra Arabien bad de till tre höggudar och en hel drös av smågudar.

Höggudarna var månguden, solgudinnan och frälsarguden.

I norra Arabien tillbads högguden Allah och hans tre döttrar Allat, Manat och al-Uzza.

Kaaba i Mecka, är med sin svarta sten, en rest av den gamla kulturen och fortfarande muhammedamernas viktigaste kultplats.

Allah-kulten var hotad i början av 600-talet då kristendomen spred sig till beduinerna.

Muhammed och ett gäng av hans rövarpolare, tog tillfället i akt och bildade islam, en religion som från början hade kopplingar inte bara till den gamla arabiska traditionen, utan också till kristendomen och judendomen.

Det var ett försök att blidka de överlevande efter hans mördarexpeditioner och få in dem i islam.

Muhammed var sannolikt rädd för att utmana de gamla gudarna och behöll därför de viktiga symbolerna som stenkulten i Mecka och månskäran från månguden Wadd.

Pedofeten Muhammed mixade sin gamla höggud med övriga gamla arabiska traditioner och skapade en monoteistisk religion av samma skäl som romarna cirka år 150 v.t., gjorde kristendomen till statsreligion.

Monoteism och auktoriserade språkrör för guden, är världens effektivaste opinionsbildare.

Muhammed skapade en religion för de primitiva araberna och inget är därvidlag annorlunda i dag.

Islam är fortfarande en ideologi för araber i den arabiska öknen och mitt förslag är att alla muhammedaner samlas där. Det skulle resultera i ett uppsving för den västerländska ekonomin, när kostnaden för att försörja muhammedaner skulle avlastas Europa.

Det skulle innebära ett uppsving för världsfreden om muhammedanerna fick husera endast i den arabiska öknen och spränga varandra i luften där i stället för att tvinga på oss europeer sin primitiva och brutala konfliktlösningstrategi.

Islams missionärer i SverigeIslamismen är det allvarligaste hotet mot världsfreden, tillsammans med pk-ismen som förbjuder kritik mot våldsideologin islam. Kommunismen och nazismen kan inte längre hota människor i den fria och civiliserade delen av världen.

På nätet finns några debattforum som ofta tar upp diskussioner mellan muslimer och folk som har slutat tro på tomtar, troll och så kallade profeter.

Fomi är ett forum där grundarna har som mål, att sprida sanningen om islam.

Motpolen är
Sindbad där målet är att sprida den friserade bilden av islam på den öppna delen och i den slutna delen, uppmana medlemmarna till att öka sitt förakt för svenska skattebetalare som försörjer dem. Det finns gamla betrodda medlemmar som har tröttnat på det ökande hatet mot oss svenska kafirer, och lämnar ut uppgifter från den slutna delen.

Familjeliv är den största samlingsplatsen för islams missionärer i Sverige. Där arbetar ett stort antal muslimer sju dagar i veckan 24 timmar om dygnet, med spridande av den friserade islambilden.

En av dessa islammissionärer och den definitivt mest aktiva, uppträder på Familjeliv under namnet Halal och Vågskålen. På Fomi och Sindbad under namnet IML och på Flashback under namnet Nutid och Flygande Mattan. Hennes verksamhet är antagligen ett uppdrag från hennes nya herrar i det muslimska land som hon har lurats till.

Det är en vidrig persom som konsekvent försvarar islams brutala vedergällningar mot de muslimer som vill börja leva ett normalt liv. Hängning av homosexuella, kroppsstympning av snattare, stening av kvinnor, könsstympning av unga flickor, hedersmord och alla andra grymheter som är islams signim, försvaras enfaldigt av IML på Fomi. På FL lindar hon in detta försvar i slingrande bortförklaringar och på Flashback försöker hon skämta bort vidrigheterna.

På Fomi och Flashback finns dock flera debattörer som är mångdubbelt kunnigare i ämnet islam än vad dessa landsförrädare och missionerande konvertiter är.

En av dem, Nickep på Flashback, är outtröttlig med att lägga fram sakliga bevis för islams vidriga människosyn och det är ett sant nöje att läsa hans klarsynta inlägg. Sök på hans namn i FB-arkivet och du får en god utbildning i islam.

På Fomis hemsida finns koranskolan och i den vänstra kolumnen finns all nödvändig kunskap om islam samlad. Här finns det mera. Illums islamskola-1
Illums islamskola-2

Ett exempel från
Flashback när Nickep besvarar ett av Nutids enfaldiga inlägg:

"Inte bara Islam/Koranen genomsyras av våld, hela den muslimska världen, dess lagstiftning och religiösa och statliga företrädare med fatwor och officiell spridning av våldsbudskap med åtföljande entusiasmering av militanta islamister, muslimsk terrorverksamhet, hot och mord på Islamkritiserande författare, filmare, tecknare, avhoppare etc. speglar Islam som en synnerligen våldsinducerande ideologi. Bl.a. ditt försvar i form av enkla satser om missuppfattningar från alla våldsverkares sida och religiösa toppföreträdare håller definitivt inte."

Länkar till de bästa bloggarna
finns i den högra kolumnen

onsdag 13 februari 2008

tisdag 12 februari 2008

Du skall icke rita bilder av en muslimsk idol

Läs här om hur en av Jyllandspostens tecknare, åter har utsatts för mordhot från muslimer. Mera om saken här.

Från DN:
"Den danska Säkerhetspolisen har gripit fem personer med muslimsk bakgrund som planerat att mörda en tecknare på Jyllands-Posten. Det var Kurt Westgaard som ritade den mest uppmärksammade Muhammedkarikatyren, den som
föreställde profeten med en bomb i turbanen."
Mera från DN

I en religion med så många tvång, blir den som strikt följer reglerna, kanske ett lätt offer för våldsinspiratörer. Det kanske bara krävs att en av ulama (de lärde), tolkar något koranavsnitt som en tydlig hänvisning till våldsdåd, för att unga hängivna radikala muslimer, ska låta ord bli handling.

Läs om islam
här och följ debatten här.

söndag 10 februari 2008

Bloggar om islam

Den brittiske ärkebiskopen har fått fnatt och vill införa sharialagar i Storbritannien, enligt Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Den vidriga nyheten fann jag hos Fröken Sverige.

Det har länge funnits tecken på att Storbritannien redan har
dhimmifierats, men detta är dråpslaget mot Europas frihet. Den politiskt religiösa ideologin islam har slagit klorna i Europas kronjuvel. Det är sorgligt och en allvarlig varning till resten av Europa. Släpp inte en millimeter av den frihet som vi har kämpat oss till. Låt inga fanatiskt fundamentalistiska krafter underminera framgångarna!

Den nya bloggen
Falkblick, har också koll på dumheter. Om min favoritkonstnär Lars Vilks. Läs resten av den nya vaksamhetens blogg.

Nils Dacke är en skarpsynt analytiker som obarmhärtigt genomskådar de politiskt korrekta opinionsbildarnas svammel och lögner.

Säfflemannen belyser den sanning som de flesta sansade observatörer har kunnat konstatera sedan många år. Nativiteten är muslimernas viktigaste vapen för att på sikt ta makten i Europa.

Muslimska Friskolan har järnkoll på muslimernas våta drömmar om totalt religionstvång.

Snaphanen, vår grannbloggare är en bro mellan broderfolken på båda sidor om Sundet.

Spydpigen, en annan grannbloggare, håller koll på galenskaperna i religionstvångets sekter.

Gates of Vienna och Counter Jihad Europa är vaktposterna som ser, hör och kommenterar, allt om muslimernas intåg i Europa.

Bloggrundan stängs med föreningen
Exmuslimers hemsida.

Slutligen lite humor. Den religion som man inte får kritisera och göra satir av, ska föraktas och hårdgranskas!

The Official Website of the Prophet Mohammed (Peace Be Upon Me)

MX Cartoons

Zipper Fish granskar karikatyroffren - Detta är en höjdare!

Den officiella ursäkten och en hel del annat att smile åt.

onsdag 6 februari 2008

Muhammedanerna och Vilks

Muhammedbilderna

Andra bilder:

Konst eller kränkning?
Rondellhund
Andra bilder plus en sång

Mupparna i forumet Sindbad, önskar att konstnären Lars Vilks är död, för att han kränkte dem med sina teckningar.
De där nissarna måste tillhöra fredens och fridens religion. Det kanske är de som dreglar här.

Är de allergiska på något sätt? Eller är de bara lite korkade? De borde bekymra sig om
viktigare ärenden, som till exempel terrordåd, skamkultur och kvinnoförtryck.

Är de på gång?

Logotype

tisdag 5 februari 2008

Svenska barn ska studera Saudiarabiens kultur


Min bloggarvän Fröken Sverige tipsade mig om Muslimska Friskolans avslöjande av en rejäl islamkramarskandal i Malmö. Jag är alldeles för upprörd för att kommentera och ber dig därför läsa hela detta inlägg noggrant. Sprid sedan informationen!

Svenska barn ska studera kultur i islams hemland!

Den kulturen bör dödskallemärkas.

söndag 3 februari 2008

Rädda Barnen (föreningen utan heder) blir Rädda Svinen

Ovanliggande bild är från MX Cartoons
Klicka på bilden som tidigare var aktuell för Rädda Barnen.
Den här SvD-artikeln, får det att vända sig i magen när jag tänker på flickorna som hotas och dödas av sina manliga anhöriga medan kvinnorna tiger i samtycke.
Det så kallade hedersvåldet är inget annat än ett mycket primitivt system där männen är överlägsna kvinnorna i allt.

Många unga flickor, vill bryta mönstret och umgås med pojkar från andra kulturer. De blir då först hotade av sina föräldrar och andra anhöriga. Lyder de inte, blir de misshandlade och i värsta fall mördade.

Varför ska vi i Sverige visa hänsyn mot de grottmänniskor som kommer hit för att söka asyl, när de tar med sig sina brutala familjetraditioner hit?

Kasta ut dem igen utan hänsyn till omständigheter!

De har missbrukat vår gästfrihet genom att inte respektera lagar och förordningar i det land som ger dem bostad och arbetsfri försörjning.

Det är illa nog att hederssvinkulturen är utbredd i deras hemländer, men där dominerar islam och det är en kulturell plikt för grisarna att värna familjens heder genom att mörda systrar och döttrar som inte följer reglerna.

De påstår att de flyr från våld och orättvisa, men de tar med sig samma svinerier hit till oss.

Detta var tidigare Rädda Barnens motto.

Nu gäller det att skona hederssvinen.

Nysvenskt balkongkulturberikande.

lördag 2 februari 2008

Sanningen om islam


Detta är den ruggiga verklighet som råder när muslimer blir för många i samhället.

Detta är de muslimska lögnerna.

Muslimers egna ord är islams värsta fiende. Varje gång dessa besynnerliga människor öppnar munnen, fattar pennan eller klickar på tangentbordet, blir resultatet en demonstration av hjärntvättens makt.

De inser naturligtvis inte att allt de säger, befäster en normalt civiliserad människas känsla av att möta något riktigt unket.

Varje politiskt uttalande från en muslim, ger en delförklaring till:

- varför hedersmord förekommer mest i muslimska områden.

- varför självmordsbombare undantagslöst är muslimer

- varför majoriteten av terrordåd utförs av muslimer.

Det är bara en militant muslim som kan spränga sönder oskyldiga barn, kvinnor och gamla på en buss eller på en köpmarknad.

Islam är i grunden en mycket primitiv ideologi med arabiskt mönster från diktatoriska klansystem. Total underkastelse är förutsättningen för att bli en bra muslim.

Säger sheiken, mullan, imamen eller ayatollan, att 100 barn ska mördas i en skola, så mördas de.

Militanta muslimer avhumaniserar sina motståndare.

Islam är en avhumaniserande ideologi.