lördag 26 januari 2008

Ständigt denne Omar


Mohammed Omar är en energisk muslim som gör sitt bästa för att missionera islam i Sverige.

Här får han en replik som jag uppskattar. Läs hela
inlägget.

Citat:
Som ett mantra upprepar Omar att islam är fredens religion. Och så antyds att undertecknad drivs av främlingsfientliga motiv och är "islamofob", därför att jag nämnt att Omar är baserad - det vill säga bosatt - i Uppsala. Men taktiken att sätta dylika stämplar på kritikerna kan inte dölja våldet och förföljelserna mot kristna - i islams namn!

Citat:
En inblick i Saudiarabien ges i det senaste numret (1/08) av Fokus. Där "blandas gränslös lyx med medeltida misär". I Saudiarabien "tillämpas stränga sharialagar där tjuvar får handen avhuggen och äktenskapsbrott straffas med döden". Saudiarabien är "terrorns främsta finansiär". Det är också bekant att denna muslimska stat finansierar koranskolor, där barnen lär sig hata USA och Israel. De moderata muslimerna tiger inför detta.

Citat:
Omar kan inte vederlägga mina på*ståenden om att inga manifestationer har anordnats, som fördömer hoten mot Lars Vilks och Nerikes Allehandas chefredaktör. I den tidning han själv redigerar, Minaret (nr 4/07), skriver Tariq Ramadan om muslimsk antisemitism och hatpropaganda mot judarna följande: "Man hör sällan muslimska röster som tar avstånd ifrån denna sorts diskussioner och attityder." Nej, var finns protesterna mot förhållandena i Saudiarabien, förföljelserna av kristna och att nästan alla muslimska stater är diktaturer?"

Muslimer i Sverige anser inte att de behöver be om ursäkt för vad deras trosfränder gör i Irak, Iran, Syrien, Saudiarabien, Afghanistan, Somalia, Sudan med flera islamdiktaturer.

De kräver dock att vårt statsöverhuvud ska be om ursäkt för vad en tecknare gör. Var är logiken?

Svaret är givet; logik saknas i muslimernas omvärldsanalys.

Citat:
Omars jämförelse mellan muslimska terrordåd och katolska prästers avslöjade pedofili uttrycker argumentnöden i ett nötskal. Det vore önskvärt om han i stället initierade en debatt om hur islam skall kunna reformeras och aldrig mer kunna utnyttjas i terrorsyften. Vad hjälper det om Omar upprepar att islam är en frids- och fredsreligion, när självmordsattentaten, förföljelserna mot kristna, hatpropagandan mot USA och Israel sker i dess namn och delvis finansieras av muslimska odemokratiska regimer?

Muhammed Omar är redaktör för Minaret, vars ansvarige utgivare, är Sveriges Mulla Krekar.

Besked från imam Kielan aka Leif Karlsson:

"Det är tveksamt om kvinnor bör ha rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet, säger imam Abd al Haqq Kielan, före detta Leif Karlsson."

"Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej, svarar Abd al Haqq Kielan med en tydlig skärpa i rösten."

Omar anser att islam är fredens religion.

Detta är sanningen om islam:

Det finns inte ett enda land som domineras av islam samtidigt som där råder jämlikhet och jämställdhet, åsikts- och tryckfrihet, religionsfrihet och religionstvångsbefriad utbildning!

Islam = fredens religion?

Knappast!

Läs noga här!

Inga kommentarer: