måndag 3 mars 2008

Fomi och Fröken Sverige


FOMI finns all erforderlig kunskap om islam att hämta. Där finns också ett debattforum där åsikter och synpunkter ventileras och bemöts. En av grundarna, Reinhard- har lanserat en strategi-idé som förtjänar uppmärksamhet. Optimus kompletterade mycket klarsynt med nedbrytning av problemet i detaljer. Fröken Sverige ligger fyra på den politiska bloggtoppen, (trea 4/3), vilket ger hopp om att budskapet når ut till opinionsbildare och beslutsfattare innan det är för sent.

Jag hävdar att islam är en ideologi som lika mycket handlar om politik, som om religion.

Den samhällsfarliga kombinationen är möjlig enbart på grund av allt religiöst tvång som islam bygger på.

En muslim måste be på ett visst sätt för att allah ska höra på.

En muslim måste genomföra en rad mystiska ritualer i samband med toalettbesök.

Människor som kan tvingas till att följa dessa idiotiska regler i det dagliga livet, är naturligtvis programmerade så att de gör vad som helst om de kan övertygas om att det hör till religionen. De är alltså mycket farliga människor, när de har farliga ledare.

Muslimska föräldrar måste uppfostra sina barn till att bli rättroende och lydiga muslimer.


En muslim får inte överge sin religion, det är det dödsstraff på.

Muslimer ska föda så många barn som möjligt.

Om allt detta sammanvägs, ser det mörkt ut för Europa om 25 år.

Jag citerar mig själv från FOMI

"
Optimus skrev ned en del fundamentala synpunkter på islams möjliga påverkan på vårt civiliserade samhälle. I ett 25-årsperspektiv är den muslimska befolkningsökningen ett reellt hot.

500 000 röstberättigade muslimer är en maktfaktor. Med dagens invandring och barnafödande, kommer muslimerna, om de utnyttjar sina demokratiska rättigheter, att kunna påverka riksdagen i en farlig riktning år 2030.

Kaplan, Ruwaida och massor av islamkramare i MP (Miljöpartiet/Muslimpartiet), ser antagligen med stor belåtenhet, en tänkbar tillströmning av 500 000 röter i riksdagsvalet om 22 år.

http://www.val.se/val/val2006/slutli ... oster.html

I valet 2030 blir Muslimpartiet med 500 000 + 291121 röster, -om de övriga partierna behåller sina ställningar inbördes, riksdagens mäktigaste parti trots att de bara kommer trea.

Med detta scenario som referensram, blir Reinhards strategi, den enda tänkbara huvudfåran i kampen mot islams utbredning i Sverige.

Socialförsäkringssystemet har redan havererat på grund av kostnaderna för muslimers uppehälle i Sverige.

Följande kan jag i nuläget inte verifiera, men jag har läst i någon av Sverigedemokraternas skrifter att kostnaden för den muslimska invandringen är cirka 300 000 000 000 (trehundra miljarder) kronor per år. Detta är naturligtvis gripet ur luften och fick en av de etablerade nationalekonomerna att dementera uppgiften. Han lugnade oss med att kostnaden bara var cirka 40 000 000 000 (Fyrtio miljarder) kronor per år.

Det säger allt om hur snabbt vi anpassar oss till nya omständigheter.

Försvarsbudgeten 2008 är drygt 40 miljarder kronor.

Budgetpropositionen för 2008
http://www.riksdagen.se/webbnav/inde ... &bet=1

Utgiftsområde 1
Rikets styrelse
10 937 659
Utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning
11 105 694
Utgiftsområde 3
Skatt, tull och exekution
9 175 600
Utgiftsområde 4
Rättsväsendet
31 380 237
Utgiftsområde 5
Internationell samverkan
1 654 966
Utgiftsområde 6
Försvar samt beredskap mot sårbarhet
43 880 510
Utgiftsområde 7
Internationellt bistånd
27 702 071
Utgiftsområde 8
Migration
6 145 413
Utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
50 754 889
Utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
117 999 388
Utgiftsområde 11
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
42 948 000
Utgiftsområde 12
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
66 696 808
Utgiftsområde 13
Arbetsmarknad
61 760 699
Utgiftsområde 14
Arbetsliv
1 195 617
Utgiftsområde 15
Studiestöd
20 297 353
Utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning
46 373 839
Utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
10 109 728
Utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
1 808 637
Utgiftsområde 19
Regional utveckling
3 350 174
Utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård
4 721 620
Utgiftsområde 21
Energi
2 838 002
Utgiftsområde 22
Kommunikationer
35 760 092
Utgiftsområde 23
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
17 432 385
Utgiftsområde 24
Näringsliv
4 848 563
Utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner
64 519 511
Utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m.
40 757 000
Utgiftsområde 27
Avgiften till Europeiska gemenskapen
30 121 940
Summa utgiftsområden
766 276 395
Minskning av anslagsbehållningar
1 326 173
Summa utgifter
767 602 568

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto
12 653 000
Kassamässig korrigering
824 000
Summa
781 079 568

Inkomster
Tusental kronor

Inkomsttyp 1000
Skatter m.m.
809 325 339
Inkomsttyp 2000
Inkomster av statens verksamhet
44 025 710
Inkomsttyp 3000
Inkomster av försåld egendom
50 000 000
Inkomsttyp 4000
Återbetalning av lån
1 890 214
Inkomsttyp 5000
Kalkylmässiga inkomster
8 927 400
Inkomsttyp 6000
Bidrag m.m. från EU
12 478 400
Inkomsttyp 7000
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
-52 481 759
Inkomsttyp 8000
Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
-2 583 000
Summa inkomster
871 582 303
_________________
En fritänkare kan inte vara muslim
http://herrbla.blogspot.com/

2 kommentarer:

UltraV:s värld sa...

Jag har några saker jag vill delge dig. Jag såg ett program på Kunskapskanalen om muslimska kvinnor i MÖ. De ansåg att det var rätt att de blev slagna av sina män eftersom Koranen säger att det är okej. Så lyssnade jag på en riksdagsutfrågning idag där en kvinna menade att alla människor vill slippa våld, även dessa kvinnor som kommer till Sverige från MÖ. Jaha, så de kvinnor som kommer hit lever inte enligt islam då eller? Dessutom kom tanken osökt till den förfärliga IML på FOMI, eller vad hon nu har för nick.
Idag var jag på universitetet och föreläsaren berättade om en muslimsk ung tjej ansåg att hon har problem med vårt svenska tjat om jämställdhet. Hon kunde inte tänka sig att leva med en man som ville ta del av ansvar för hem och barn. Då hade föreläsaren sagt till henne att inte alla svenska män heller vill ha jämställdhet, och att denna tjejen skulle skriva en kontaktannons; rena drömmen för en svensk man om hon skrev att hon inte ville leva jämställt. Då skrattade alla, men jag for illa av det. Jag befarar att jämställdheten och rättssäkerheten för kvinnor kommer att gå tillbaka om dessa kvinnor får råda. Vad sysslar de med?

Herr Blå sa...

Kunskapskanalen är nog den enda redaktion hos SvT, som vågar visa den brutala verkligheten. De har sänt många bra program om vardagen för muslimer, men jag missade detta. De brukar sända tre repriser så jag ska vara uppmärksam i fortsättningen.

Det är gränslöst sorgligt att det finns kvinnor som är programmerade till att se sig själva som andra rangens människor. Hade de muslimska kvinnorna varit jämställda och jämlika, hade islam utvecklats från våld och förtryck.

De kvinnor som frivilligt väljer att bli muslimer, måste ha gjort en totalhaveread omvärldsanalys.