onsdag 26 mars 2008

Sanningen om islam


Hemsidan Familjeliv är en populär samlingsplats för utbyten av småbarnsföräldrars erfarenheter.

Där finns också ett debattforum för religiösa frågor. Som du ser på bilden (klicka på den) så handlar det mesta där om islam.

Det är ingen slump. På detta forum verkar några kvinnliga islamkonvertiter som på heltid missionerar islam i alla tänkbara nätsammanhang.

På andra forum får de konkreta motargument från kompetenta personer som känner vålds- och tvångsideologin islam bättre än vad konvertiterna gör.

På Familjeliv möter konvertitmissionärerna en samling aningslösa unga mammor som lätt kan förföras och bedras med lögnaktiga budskap om islams människosyn


På Familjelivs forum verkar det desutom som om redaktionen i huvudsak består av muslimer som raderar islamkritiska inlägg, stänger av seriösa islamkritiker och tillåter ren islamannonsering.

FOMI är den enda sida på nätet där du kan få den absoluta sanningen om islam.

I Fomis debattforum möter du den bästa islamkunskap som finns i Sverige.

Här följer några bra länkar för dig som vill veta sanningen om islam:

Koranen
Hadither
Muhammed
Kvinnosyn
Lögnen
Korancitat
Våldsinspirationen

Besök bloggarna i länkarna till höger!

3 kommentarer:

Öyvind sa...

På Familjeliv kan Muslimer sprida fritt sitt hat emot homosexuella judar och kristna.

Herr Blå

**På Familjelivs forum verkar det desutom som om redaktionen i huvudsak består av muslimer som raderar islamkritiska inlägg, stänger av seriösa islamkritiker och tillåter ren islamannonsering**

Absolut är det så!


Exempel på inlägg från fl

teek taak

**Judarna har inte alltid bott där. De ockuperade landet av en utmaning av Hashem en gång, lämnade landet i 2000 år och nu gör de det en gång till. Du frågar mig om araberna ockuperat Palestina och drivit judarna bort från landet? Det har de inte gjort. Judarna fick leva ett drägligt liv under islams styre**

**Israel ockuperat Palestina och arabiska länderna har rätt att försvara palestiniernas rätt till sitt hemland. Sen detta om Guds utvalda folk är bara trams som bara ni kristna och judar tror på. Det är minsann rasism att anse att Gud har ett enda utvalt folk, hur är det med er kristna, är ni inte utvalda eller får ni står åt sidan?**

Från Hennes presentation kommer detta

**BOJKOTTA ISRAEL NU!

Vägra finansiera ockupationen
köp inte israeliska varor

"Vad är syftet med bojkott?

Syftet med bojkotten är i första hand inte att sänka Israel eknomiskt. Bojkotten handlar om att engagera och involvera människor. Att skapa en känsla av moraliskt ansvarstagande när man väljer eller inte väljer att köpa Israels förtryck, ockupation och rasism.

Syftet med bojkotten är att öka delaktigheten i kampen för ett fritt Palestina. Det går att med fredliga medel konfrontera Israels brottsliga handlingar.

Vi vill ta ned Palestinafrågan på jorden igen, återta frågan från diplomater, fredsmäklare, politiker, medier, jurister, experter, ministrar och biståndsorgan. Vi tror nämligen att det är mellanfolklig solidaritet som kommer att bana vägen för rättvisa och fred."
www.bojkotta-israel.nu/**Öyvind

Herr Blå sa...

Jag går in ibland och läser men mitt konto har redaktionen avregistrerat. Det var för många muslimer som klagade på mina inlägg.

Det verkar som om Halal=Vågskålen har avregistrerat sig själv igen, men hon uppstår nog snart i ett nytt nick. Hon har dock ett signifikant språkbehandlingsproblem som alltid avslöjar henne.

Jag har frågat redaktionen varför de inte ingriper mot den ohöljda islammission som konvertiterna bedriver, men det är för känsligt för att bemöta.

Herr Blå sa...

Jag blir bara matt när jag besöker muslimtrådarna på FL. Konvertitmissionärerna skriver ju inlägg i en sådan rasande takt så att alla kommentarer drunknar