tisdag 27 maj 2008

Kränkta offer eller hycklare?


Klicka på bilden så blir den tydligare.

Tusentals människor flyr av olika skäl, varje år till Sverige. De flesta får asyl - uppehållstillstånd och blir försörjda genom det svenska trygghetssystemet.

Många av dem lyckas etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, men väldigt många står inte till arbetsmarknadens förfogande annat än i begränsad omfattning.

Problemet är idelogin islam som de skyller på när arbetsplatsen föreskriver hygienisk, eller annan nödvändig anpassning av klädseln.

Det märkliga är att många av dem tycks kunna ta ett arbete med reglerad klädselutformning. Efter en tid kräver de att få klä sig enligt sin religions tradition. Tillåts inte detta, vänder de sig till DO som stämmer arbetsgivaren.

Det här, för Sverige, nya försörjningssystemet, är skapat av DO och påhejas glatt av ledande politiker från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och det minst sagt skumma MP - Muslim & Miljöpartiet.

Företrädarna för dessa partier, säger sig konsekvent stå för den värdegrund som jag har ringat in med några nyckelord sist i inlägget.

Få muslimer förespråkar den värdegrunden och många tar öppet avstånd från den.

Enligt socialförsäkringsreglementet, ska alla som erhåller försörjningsbidrag, stå till arbetsmarknadens förfogande om deras fysiska och psykiska förutsättningar medger detta. Religionstillhörighet medför inga undantag, såvida inte fundamentalism betraktas som ett mentalt handikapp. Den tolkningen har jag inget emot, men då ska det regleras i lagtext.

Jag har aldrig sett en somalisk tälttant på en svensk arbetsplats trots att jag rest intensivt över hela Sverige under många år.

Är muslimska kvinnor beviljade undantag från de socialförsäkringsregler som gäller alla andra?

Är brister i hanteringen av det svenska språket, ett skäl att slippa söka jobb?


Det ser onekligen så ut och det vore intressant att se ett officiellt myndighetssvar på den frågan.

Den som inte får anställning på grund av språksvårigheter ska studera svenska på heltid och efter rimlig tid avföras från bidragssystemet om inte tillfredsställande prestation uppnås.

Religionsfrihet - inte religionstvång
Yttrandefrihet/Åsiktsfrihet - inte censur
Jämlikhet/Jämställdhet - inte kvinnoförtryck
Utbildning utan religiösa inslag

Demokrati - inte teokrati

1 kommentar:

Anonym sa...

"Högerkänga"/"Tyke Viking" nersläckt igen!

Ny adress:

http://tyke-viking2.blogspot.com