söndag 6 juli 2008

Utrota islam ideologiskt i Europa


Jag lyssnade på Dagens Eko för en stund sedan och fick en tankeställare.

Naturvårdsverkets representant berättade om olika invandrade djurarter som hotar de befintliga bestånden. De vill ha en lag som förbjuder passivitet inför hotet från invandrade arter som kan ta över i kraft av stor population. Det innebär en organisation som ska se till att lokala krafter bevakar och reagerar/agerar när det blir uppenbart att en ny art hotar de gamla. Så kan hotet motas i grinden och en spridning undvikas.

Så drastiskt kan man nog inte behandla invandrade ideologier, men nog behövs det någon skyddsbarriär mot en vålds- och förtrycksideologi som genom extremt stor invandring och extrem födelsefrekvens, hotar att bli dominerande.

Citat SR:

"Antalet nya växt- och djurarter som kommit in i Sverige är alarmerande och utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Det anser Naturvårdsverket och pekar på att lagstiftningen är otillräcklig för att stoppa spridningen.

Naturvårdsverket har nu fått regeringens uppdrag att tillsammans med andra myndigheter ta fram en handlingsplan. Bland annat planeras en artdatabank som ska lista nya arter och göra en riskbedömning av varje art."
Islam är en tvångs- vålds- och förtrycksideologi som inte hör hemma i Europa. Här har de flesta länder strävat mot, och lyckats införa; Demokrati - Jämlikhet/Jämställdhet - Tryck- och Åsiktsfrihet - Religionsfrihet - Utbildning och Uppfostran utan religiösa tvångsinslag.

Islam är en motkraft till allt detta goda och bör motas i grinden.


2 kommentarer:

Anonym sa...

yeahh!

Anonym sa...

Korrekt!!!