fredag 22 februari 2008

Direkt från Islamguiden

Muhamedanerna är sura på svenskarna igen!

Här kommer gnäll och lite annat material hämtat från muhammedanernas svenska propagandacentrum.

Klagoskrivelser

"Fastän vi vet att det inte finns stiftade lagar i svenska
systemet som brottslig gör kränkande nidbilder av heliga profeter så innebär inte detta att politikerna i synnerhet och landet i stort har ett moraliskt ansvar att avlägsna dessa kränkande nidbilder, särskilt om man försöker värna religionsfrihet och ett mångkulturellt samhälle."

[sic] ▬ och så håller de på sida efter sida.
Läs detta igen!

Om islams idol (skrivet av muhammedaner)

The message

Tecknad film om Muhammed (utan Muhammed)

Notera att allt jag länkar till, är hämtat från muhammedanernas progagandasida Islamguiden!

9 kommentarer:

Anonym sa...

du är en sjuk idiot och for your information så kan varken du eller nån annan stoppa islam jävla loser...vi får se om den kommentaren visas på din äckliga sida ashole

av en stolt muslim

Herr Blå sa...

Det är sådana som du som gör att det finns hopp om att islam försvinner ur Europa.

Anonym sa...

Varför säger du Muhammedaner ?

Herr Blå sa...

Nu kommenterar du ett mer än årsgammalt inlägg, men om du läser senare inlägg, ser du att jag blandar epiteten beroende på dagsform.

När jag är som mest irriterad över muhammedfånigheter, skriver jag muhammedaner. Annars kan det lika gärna bli muslimer, men jag överväger att konsekvent använda muhammedaner eftersom det är mest logiskt med tanke på överkänsligheten mot satir och kritik rörande Muhammed, som förekommer hans anhängare.

Människor som tror att Gud bara accepterar böner på arabiska, förenade med en massa löjliga rörelser och som måste tvätta sig i en bestämd ordning för bön, bara för att Muhammed gjorde så, bör som jag ser det kallas muhammedaner. När de dessutom måste lämna toaletten med höger fot först, sägandes ghufranake för att Muhammed gjorde så, är saken klar!

Till detta kommer att Gud inte bryr sig om hur vi ber, tvättar oss eller gör toalettbesök. Sådan vidskepelse bör betraktas som ren dumhet.

Därmed avslutar jag detta årsgamla inlägg.

Anonym sa...

Det är uppenbart att det finns regler för att be, annars kan det sluta upp att man kanske ber genom att dansa eller sjunga som Gud har totalt förbjudit männsikan att göra.

Anhängare till religionen Islam heter Muslimer ( den som underkastar sig gud) Och profeten Muhammad (s) är förebild för mänskligheten om hur de ska uppföra sig. Reliogionen Islam är till hela männskligheten och inte bara araber som många tror.

Nu kanske du undrar , men muslimer är ju våldsamma? de sprider religionen med svärdet? de förtrycker kvinnan ?, LÄS Koranen och haditherna, och du får ditt svar.

I bibeln står det själv att Jesus(Isa, frid vare med honom) och Moses (Musa, frid vare med honom) tvagde sig innan de bad och de bad flera gånger om dagen. tyvärr så ändrade folk på då tidens bibel de gör de än idag.
UR BIBELN:
Och Mose och Aron och hans söner tvättade senare sina händer och fötter med vatten ur det. Så ofta de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret, tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose.” (Bibeln Andra Moseboken 40:31-32)

Om Jesus: ”Han gick lite längre bort, och kastade sig till marken och bad” (Bibeln Matteus 26:39)

Om Moses: ”Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad” (Bibeln Andra Moseboken 34:8 )

Om Moses och Aron: ”Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ned på sina ansikten” (Bibeln Fjärde Moseboken 20:6)

Herr Blå sa...

Muhammedantrams!
Självklart ska man tvätta sig, men medge att det är löjligt att följa en bruksanvisning för bön och tvagning.

Så gör bara mycket vidskepliga människor och den som låter sig luras till sådant, kan luras till att göra vad som helst.

Beträffande muhammedaners våldsamhet, verifieras detta dagligen när de mördar barn och gamla i islams namn.

Herr Blå sa...

Det är inte det du tror om islam som är islam.

Islam är vad dess anhängare gör det till och den bilden är mycket våldsam och ogudaktig.

Anonym sa...

Varför sitter du inte ner och läser Koranen innan du gör förhastade inlägg?

OM du nu bestämmer dig för att läsa Koranen och få en egen uppfattning av Islam så fråga en troende muslim eller gå in på islamguiden.com Koranen finns gratis på http://www.koranensbudskap.se Om jag vill veta hur Japanska seder är så frågar jag inte en kines.

[6:70] Låt dem hållas som, fångade av det jordiska livets [lockelser], ser sin religion som ingenting mer än en lek eller ett tidsfördriv. Men varna [dem] med [Koranens ord] att människan störtar sig i fördärvet genom sina egna handlingar; [på Domens dag] finner hon ingen annan beskyddare än Gud och ingen som talar till hennes förmån. Och även om hon erbjuder den högsta lösesumma [för att slippa ifrån straffet] kommer den inte att tas emot. Dessa [människor] skall utlämnas åt det [straff] som de förtjänat med sina handlingar; de skall bjudas en dryck av brännande förtvivlan och de skall utstå ett svårt lidande för sitt [envisa] förnekande av sanningen.

[6:40] Säg: "Föreställ er att Guds straff drabbar er eller att den Yttersta stunden är inne; kommer ni då att anropa någon annan om hjälp än Gud? [Kan ni svara] sanningsenligt?"

Herr Blå sa...

Nu stänger jag detta inlägg eftersom det är mer än ett år gammaltNyare inlägg här