fredag 19 december 2008

Muslimer & ultravänsteraktivister


Vad är det som förenar avgrundsvänstern och radikala muslimer? Vänsterslynglarna är antireligiösa och de radikala muslimerna är fanatiskt religiösa och ändå står de gång på gång tillsammans i kampen mot den etablerade samhällsordningen. Deras enda gemensamma egenskap är viljan att lösa konflikter med våld och att skada så många oskyldiga som möjligt.

Därför bränner de bilar och krossar näringsidkarnas egendom i Rosengård. Därför kastar de stenar på poliser, brandmän och ambulanspersonal.
Därför går de hand i hand mot ett gemensamt mål.

"Oroligheterna i Rosengård trappades upp på torsdagskvällen. Med slangbomber och stenar tvingade ett femtiotal ungdomar polis och brandmän på flykt och förvandlade området kring bensinmacken till en krigszon."

Dagens Eko rapporterade nyss att endast 36% av de arbetsföra i Rosengård, försörjer sig genom lönearbete.

Det har blivit dags för vattenkanonerna nu. När inte brandmännen tillåts släcka bränder på gatorna i Rosengård, bör de låna ut bilarna till polisen. Daltandet med gatupacket är pinsamt för rättsväsendet och kostsamt för samhället.

Uppdatering nummer ett 20/12
"
Ett annat problem för föreningen är den nybildade gruppen Islamic Youth Center, som under ledning av bland annat Basem Mahmoud organiserat en del av kulturföreningens ungdomar.
– Mahmoud försöker få det hela till att vi står bakom honom. Men han är ute och cyklar på sina egna vägar, säger Ammar Daoud.
– Han försöker bara skapa en massa för sin egen del. Han är inte ens medlem hos oss"

Uppdatering nummer två 20/12
"I alla sammanhang där det finns muslimer, finns samtidigt en mängd olika tolkningar av islam. Det förekommer konkurrens kring vem som har tolkningsföreträde. I den aktuella islamiska föreningen har denna kamp vunnits av den ideologiska inriktning som kallas salafi, som anses vara den mest hårdföra, puritana och västfientliga tolkningen av islam. Den som inte accepterar deras tolkning anses som otrogen – ett epitet som också används mot vanliga muslimer. Gruppen står för patriarkala, homofoba och odemokratiska värderingar. Angrepp mot väst kan legitimeras utifrån att man anser att väst attackerat muslimerna först. Ett jihad pågår i försvaret av den rätta tron där alla medel är tillåtna.
"

Det blir tydligare och tydligare vad som händer när islam får fotfäste i Sverige.

Inga kommentarer: