torsdag 27 november 2008

Abu Usama el Swede


Den här bisarra intelligenshaveristens självbiografi har Per Gudmundsson publicerat

Fröken Sverige får ofta bloggbesök av tokstollen.

Knäppgökens egen blogg är stängd. Den havererade antagligen på grund av den eländiga språkbehandlingen.

Mest känd är han för att uppvigla mot Sverige i allmänhet och Lars Vilks i synnerhet. Peter Melins död var en höjdpunkt för analfabeten. I jihadistforumen Sindbad och Noor är han hjälte tillsammans med Anas Khalifa.

Idolen som han har tagit forumnicket efter

Ett prov på stollens stil
En typisk forumkamrat

2 kommentarer:

Anonym sa...

kan du inte forska lite om judendomen oxå, det var någon som skickade det här til mig:

"Enbart judarna är mänskliga, icke-judarna är inte mänskliga, utan är boskap"
(Kerithuth 6b sidan 78, Jebhammoth 61a)

"Icke-judarna är skapade för att tjäna judarna som slavar"
(Midrasch Talpioth 225)

"Icke-judarna bör undvikas, även mer än sjuka grisar"
(Orach Chaiim 57, 6a)

"Sexuellt umgänge med icke-judar är som sexuellt umgänge med djur"
(Kethuboth 3b)

"Nativiteten på icke-judar måste kraftigt dämpas"
(Zohar II, 4b)

"Gud (Jahveh) är aldrig arg på judar, bara på icke-judar"
(Talmud IV / 8 / 4a)

"De mänskliga (Judarna) måste varje dag be tre gånger, för att Jahveh (Gud) inte gjorde dem till goyim, inte till kvinna, och inte till ovetande."
(goyim = mänsklig boskap) (Talmud V / 2 / 43b + 44a)

"Judarna måste alltid vilseleda icke-judarna"
(Zohar I, 168a)

"Fortsätt att göra affärer med icke-judar, ifall de har pengar att betala för"
(Abhodah Zarah 2a T)

"Icke-judisk egendom tillhör den jude som nyttjar den först."
(Babba Bathra 54b)

"Ifall två judar bedrar en icke-jude måste de dela på vinsten."
(Coschen Ham 183, 7)

"Varje jude är tillåten att ljuga och begå mened för att bringa en icke-jude till fördärv."
(Babba Kama 113a)

"Varje jude är tillåten att praktisera ocker på icke- judar"
(Talmud IV / 2 / 70b)

"När Messias kommer, kommer alla att bli slavar åt judarna"
(Erubin 43b)

Herr Blå sa...

Även om det du skriver är korrekt, känner jag ingen lust att gräva i gamla religiösa tokskrifters påbud som ingen civiliserad människa bryr sig om.

Det är värre med islam. Deras heliga skrift är ett strikt rättesnöre för dagens muslimer vilket gör dem till potentiella riskpersoner allihop.

Det här inlägget handlar mera om två av dem som är helt utflippade, än om islam som ideologi. Du får gärna ge mig information om judendomen och andra tokreligiösa ideal. Det kanske kan bli ett inlägg av det också, men någon forskning blir det inte från min sida. Det tar all min disponibla tid att klara ut riskerna med islam.